Հայտարարություն Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ գումարման պատգամավորների ընտրություններ անցկացնելու մասին. ԱՀՀ Նախագահի Հրամանագիրը — 08.06.2023 թ.

in English — https://crossroadorg.info/en/wa-elections-2023-en/ in Russian — https://crossroadorg.info/wa-elections-2023/ in Turkish — http://crossroadorg.info/en/wa-elections-2023-tr/ in French — https://crossroadorg.info/en/wa-elections-2023-fr/ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ գումարման պատգամավորների ընտրություններ անցկացնելու մասին