Գիտության նոր կենտրոն

In English — here, на русском — здесь. Մի խումբ գիտնականներ և հետազոտողներ մտահոգված են գիտության և հանրության հուզող հիմնախնդիրների հարցում: Մենք հետազոտումենք տարբեր ոլորտներ և ունենք հրապարակված բազմաթիվ աշխատություններ ու գիտական հոդվածներ: Ընդորում, մենք ունենք նաև միջազգային համարում, քանի որ հանդեսենք գալիս նաև օտար պարբերականներում և գիտաժողովներում: